Tuyệt vời!

Chúc mừng bạn

Bạn đã đăng ký tài khoản Affiliate tại Kho Theme WordPress thành công. Tuy nhiên, bạn cần vào email đã đăng ký để lấy User và Pass để có thể đăng nhập vào nơi lấy link Affiliate. Bạn hãy kiểm tra thư spam nếu như bạn không nhận được email trong hộp thư đến nhé. 

Đăng nhập