Hướng dẫn mua giao diện từ Kho Theme WordPress

Nếu quý khách hàng chưa biết cách mua giao diện tại Kho Theme WordPress thì có thể xem qua video bên dưới.

Đặt biệt là hướng dẫn tạo tài khoản người dùng trong quá trình đặt hàng. Vì khi có tài khoản người dùng, quý khách hàng sẽ dễ quản lý các theme mà quý khách hàng đã mua tại Kho Theme WordPress.

Giờ thì xem qua video để biết cách mua giao diện và tạo tài khoản người dùng thôi: